Leden

Code van ethiek

Versie 2021-01, geldend vanaf 1 januari 2021
Aan dit document kunnen door derden geen rechten worden ontleend.

 1. Ik verklaar dat ik de Australian Labradoodle zal beschermen, promoten en verbeteren en ik zal de fokregels en code van ethiek naleven.
 2. Ik zal er altijd zorg voor dragen dat alle honden onder mijn supervisie goed gehuisvest zijn, gevoed worden, genoeg te drinken hebben, genoeg beweging krijgen, geestelijk gestimuleerd worden en alle noodzakelijke medische zorg krijgen.
 3. Pups dienen in een huiselijke omgeving op te groeien en gesocialiseerd te worden met kinderen, andere honden en/of andere huisdieren.
 4. Ik garandeer dat alle pups die bij mij wonen of geboren worden, verzorgd worden, gevaccineerd worden, ontwormd worden en in een gezonde omgeving opgroeien waar zij fysiek, mentaal en sociaal genoeg gestimuleerd worden.
 5. Ik zal ervoor zorgen dat mijn pups het nest niet verlaten voor de leeftijd van 7 weken.
 6. Ik verklaar hierbij dat nooit een lidmaatschap is stopgezet of is opgeheven door een hondenorganisatie en ik zweer dat als dat zou gebeuren, ik de ALAEU hiervan dan op de hoogte zal stellen. Tevens verklaar ik dat ik nooit ben veroordeeld wegens enige vorm van dierenmishandeling.
 7. Ik stem er mee in dat mijn kennel gecontroleerd kan worden door de ALAEU als het ALAEU bestuur dat nodig acht en ik realiseer me terdege dat als ik niet voldoe aan de code van ethiek of fokregels, ik hiervoor geroyeerd kan worden.
 8. Ik zal niet met honden fokken als zij er geestelijk of fysiek nog niet/ niet meer aan toe zijn.
 9. Ik zal geen honden of hun nakomelingen verkopen, verhandelen of verloten aan commerciële groothandelaars, dierenwinkels of aan de detailhandel.
 10. Ik zal met een dierenarts en/of gedragstherapeut overleggen alvorens tot euthanasie van een pup of hond over te gaan.
 11. Ik zal er voor zorgen dat alle Australian Labradoodles, niet bedoeld voor de fok, gecastreerd/gesteriliseerd zijn voor de leeftijd van 18 maanden of worden verkocht met een fokverbod (geboren vanaf 1 mei 2019)
 12. Ik zal mijn uiterste best doen om alle pup kopers ervan te doordringen dat zij een verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van de gezondheid en het welzijn van de hond. En dat zij al het noodzakelijke aanschaffen om de hond een goed onderkomen te verschaffen.
 13. Ik zal alle pup kopers schriftelijke informatie meegeven met details over de noodzakelijke voeding, training en medische zorg.
 14. Ik zal pup kopers leren wat hun verantwoordelijkheid is ten aanzien van de hond en ik zal aanbieden de hond te allen tijde terug te nemen (of te assisteren bij herplaatsing) als deze, om wat voor reden dan ook, niet meer gewenst is.
 15. Ik zal geen verkeerd of vertekend beeld afgeven over de specifieke kenmerken van de Australian Labradoodle. Ik zal juiste informatie geven over de vacht (en allergievriendelijkheid)  van de Australian Labradoodle.
 16. Ik zal meningsverschillen met pup kopers en collega fokkers professioneel benaderen en oplossen.
 17. Ik zal de integriteit van de fokkers aanhangen en stimuleren. Ik zal oprecht zijn in al mijn daden, zowel schriftelijk als mondeling en ik zal naar eer en geweten handelen naar zowel pup kopers als naar andere fokkers.
 18. Ik zal alle condities uit mijn verkoopcontract nauwgezet en professioneel naleven. Onderdeel van mijn verkoopcontract is in ieder geval een gezondheidsgarantie van 1 jaar voor erfelijke problemen. Deze garantie houdt in dat een nieuwe hond of pup z.s.m. (en uiterlijk na 1 jaar) gekregen kan worden of maximaal het aankoopbedrag terug ontvangen kan worden wanneer de hond niet geschikt is als huishond.
 19. Ik zal met al mijn honden verantwoord fokken, en alle nakomelingen zorgvuldig observeren en registreren. Als ik hierbij tot de conclusie kom dat een specifiek koppel ernstige afwijkingen doorgeeft, dan zal ik mijn fokprogramma zodanig bijstellen dat dit koppel samen geen nakomelingen meer krijgt.
 20. In alle gevallen waarin ik anders wil handelen dan in de Regels of de Code van ethiek is opgenomen, zal ik ruim van te voren toestemming vragen aan het bestuur van de ALAEU. Ik zal het bestuur alle noodzakelijke informatie geven die nodig is om een beslissing te nemen.
 21. Het wachtwoord van de ALAEU database dient privé gehouden te worden en informatie uit de database mag niet aan derden worden verstrekt.
 22. Per 01-01-2021 is het voor Nederlandse leden verplicht om in het bezit te zijn van een vakbekwaamheid-diploma, en een bewijs hiervan te overleggen aan de ALAEU.