Over het ras

Afstammingsbewijs

Koop je een Australian Labradoodle bij een ALAEU-fokker, dan is deze hond gefokt volgens de Code van Ethiek en de fokregels van de ALAEU. Dit houdt in dat je ervan uit kunt gaan dat je een verantwoord gefokte pup van geteste ouders koopt.

Een afstammingsbewijs dat er anders uitziet, is niet uitgegeven door de ALAEU. Je kunt er dan dus niet van uitgaan dat alle ALAEU-regels zijn gevolgd door de fokker. Een bij de ALAEU aangesloten fokker mag nooit zelf een afstammingsbewijs maken. 

Family pet only 

Op een afstammingsbewijs kan de ‘family pet only’-stempel staan, die aangeeft dat een hond nooit als fokhond gebruikt mag worden. Redenen voor deze stempel zijn: 

  • Je koopt een pup bij een ALAEU-fokker die op het moment van ophalen nog niet gecastreerd is. Je hebt een contract getekend dat jij de pup binnen maximaal 18 maanden laat castreren. 
  • Je hebt een pup gekocht met een contract waarin een fokverbod is opgenomen. 

Het afstammingsbewijs ziet er dan als volgt uit: 

Stamboom_ALAEU
Een afstammingsbewijs van de ALAEU met ‘family pet only’-stempel.

Vragen over het afstammingsbewijs? 

Krijg je van jouw ALAEU-fokker geen afstammingsbewijs of een afstammingsbewijs dat er anders uitziet dan het voorbeeld? Neem dan contact met ons op.