Leden

Uit te voeren gezondheid tests voordat een hond geschikt is om mee te fokken:

 • Vaststelling ouderschap (van Haeringen H200) of Genomia. Vanaf 2021 kan dit ook bij Laboklin. De ALAEU heeft een persoonlijk aanvraagformulier bij Laboklin. Deze moet worden gebruikt om ook korting te verkrijgen.
 • Color DNA  niet verplicht
 • HD
  • Honden geboren op of na 1 mei 2015 moeten in geval van OFA getest worden als ze 1 jaar of ouder zijn
  • Vanaf 1 november 2020 mag er zowel getest worden door OFA als door PennHIP
  • Een schema van de toegestane combinaties is te vinden in de fokregels
 • ED
  • OFA negative en BVA 0 zijn toegestaan
 • PRA
  • Een van beide honden dient vrij te zijn
  • Vrij door ouderschap is ook toegestaan maar liever via test
  • Deze test geldt niet voor honden van voor 1-1-2012
 • ECVO oogtest (jaarlijks) uitgevoerd door ECVO oogspecialist
  • Geldig op het moment van dekking 
 • Van Willebrand disease type I is niet verplicht
 • Patella luxatie
  • graad 0 x graad 0 is toegestaan
  • graad 0 x graad 0 maar los is toegestaan
  • 2x graad 0 maar los is vanaf 1-1-2017 niet meer toegestaan, vanaf 01-05-2019 wel toegestaan.
  • Graad 1 x 0 (wel verplicht via test ook honden van voor 01-01-2012) is toegestaan. Honden geboren na 01-05-2019 met graad 1 of hoger NIET toegestaan.
  • Graad 1 x 0 maar los is vanaf 1-1-2017 niet meer toegestaan
 • Improper Coat
  • één van beide honden dient vrij te zijn.
  • Bij voorkeur getest, maar vrij door ouderschap is ook toegestaan
 • DM
  • Één van beide honden dient vrij te zijn
  • Bij voorkeur getest, maar vrij door ouderschap is ook toegestaan
 • EIC
  • Vanaf 1-1-2017 dient één van beide honden vrij te zijn.
  • Bij voorkeur getest, maar vrij door ouderschap is ook toegestaan

Verder wordt er naar de volgende zaken gekeken:

 • Het inteeltpercentage mag niet hoger dan 5% zijn
 • De moederhond dient minimaal 16 maanden te zijn op het moment van dekking
 • De moederhond mag na haar 8ste verjaardag geen pups meer krijgen
 • Er moet minimaal 10 maanden rust zijn voor de moederhond tussen 2 nestjes in
 • Een moederhond mag niet meer dan 5 nestjes krijgen
 • De nestjes moeten binnen 110 dagen na geboorte geregistreerd worden