STAMBOOM

Wanneer u een Australian Labradoodle koopt bij een fokker, aangesloten bij de ALAEU, mag u er van uit gaan dat deze is gefokt volgens de code van ethiek en de fokregels van de ALAEU. Het ultieme bewijs daarvan heeft u wanneer u bij uw pup een stamboom krijgt uitgegeven door de ALAEU. Een voorbeeld ziet u hieronder. Een bij de ALAEU aangesloten fokker mag nooit zelf een stamboom maken.

Iedere stamboom die er niet uitziet als onderstaand is niet uitgegeven door de ALAEU en u kunt er dan niet van uitgaan dat alle regels die de ALAEU stelt ook zijn gevolgd. 

Als u een pup bij een aangesloten fokker heeft gekocht die nog niet is gecastreerd (op het moment van ophalen bij de fokker), maar waarvoor u een contract heeft getekend dat u de pup binnen maximaal 18 maanden laat castreren (de periode die u maximaal heeft om tot castratie over te gaan kan in uw contract afwijken van de 18 maanden die de ALAEU stelt, maar kan nooit langer zijn dan 18 maanden) of als u de pup heeft gekocht met een contract waarin een fokverbod is opgenomen, zal op de stamboom een stempel staan dat aangeeft dat uw hond nooit als fokhond mag worden gebruikt (family pet only). De stamboom ziet er dan als volgt uit:

 

 

Indien u ondanks vragen bij uw fokker geen stamboom ontvangt die er uitziet zoals bovenstaande stamboom, neem dan contact op met het bestuur van de ALAEU op het volgende e-mail adres: office@alaeu.com