STAMBOOM

Wanneer u een Australian Labradoodle koopt bij een fokker, aangesloten bij de ALAEU, mag u er van uit gaan dat deze is gefokt volgens de code van ethiek en de reglementen van de ALAEU. Het ultieme bewijs daarvan heeft u wanneer u bij uw pup een stamboom krijgt uitgegeven door de ALAEU. Een voorbeeld ziet u hieronder. Een bij de ALAEU aangesloten fokker mag nooit zelf een stamboom maken.

Iedere stamboom die er niet uitziet als onderstaand is niet uitgegeven door de ALAEU en u kunt er dan niet van uitgaan dat alle regels die de ALAEU stelt ook zijn gevolgd. Overigens kan het zo zijn dat om administratieve redenen de stamboom niet direct met de pup wordt meegegeven, maar spreek uw fokker er op aan wanneer u de stamboom niet binnen 4 maanden na het ophalen van de pup heeft ontvangen.

Als u een pup bij een aangesloten fokker heeft gekocht die nog niet is gecastreerd, maar waarvoor u een contract heeft getekend dat u de pup zelf binnen 18 maanden laat castreren zal op de stamboom een stempel staan dat aangeeft dat uw hond nooit als fokhond mag worden gebruikt (family pet only). De stamboom ziet er dan als volgt uit:

 

 

Indien u ondanks vragen bij uw fokker geen stamboom ontvangt die er uitziet zoals bovenstaande stamboom, neem dan contact op met het bestuur van de ALAEU op het volgende e-mail adres: office@alaeu.com